Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

10 Cách Bảo Vệ Mật Khẩu của Bạn: Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn và Hiệu Quả

10 Cách Bảo Vệ Mật Khẩu của Bạn: Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn và Hiệu Quả

Trong thời đại kỹ thuật số, mật khẩu là một trong những yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản trực tuyến của bạn. Một mật khẩu mạnh và an toàn sẽ giúp bạn ngăn chặn những kẻ xâm nhập, lừa đảo và đánh cắp thông tin của bạn.

Dưới đây là 10 cách bảo vệ mật khẩu của bạn:

 1. Tạo mật khẩu mạnh
 2. Một mật khẩu mạnh là một mật khẩu có độ dài tối thiểu 12 ký tự và bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu đặc biệt. Bạn nên tránh sử dụng các thông tin cá nhân dễ đoán như ngày sinh, tên, địa chỉ, v.v.
 3. 2. Sử dụng mật khẩu duy nhất cho mỗi tài khoản
 4. Không nên sử dụng cùng một mật khẩu cho tất cả các tài khoản của bạn. Nếu một tài khoản bị xâm nhập, kẻ tấn công có thể sử dụng mật khẩu đó để truy cập vào các tài khoản khác của bạn.
 5. 3. Thay đổi mật khẩu định kỳ
 6. Bạn nên thay đổi mật khẩu của mình ít nhất 6 tháng một lần. Điều này sẽ giúp ngăn chặn những kẻ tấn công nếu chúng đã tìm ra mật khẩu của bạn.
 7. 4. Không chia sẻ mật khẩu của bạn
 8. Hãy cẩn thận khi chia sẻ mật khẩu của bạn. Chỉ chia sẻ mật khẩu của bạn với những người bạn tin tưởng và bạn biết họ sẽ sử dụng nó một cách an toàn.
 9. 5. Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA)
 10. Xác thực hai yếu tố (2FA) là một tính năng bảo mật bổ sung yêu cầu bạn nhập một mã xác minh ngoài mật khẩu của mình khi đăng nhập. 2FA có thể giúp bảo vệ tài khoản của bạn ngay cả khi mật khẩu của bạn bị xâm nhập.
 11. 6. Bật tính năng đăng xuất tự động
 12. Bạn nên bật tính năng đăng xuất tự động sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ giúp ngăn chặn những kẻ tấn công nếu chúng truy cập vào tài khoản của bạn mà bạn không biết.
 13. 7. Sử dụng trình quản lý mật khẩu
 14. Trình quản lý mật khẩu là một công cụ giúp bạn lưu và quản lý mật khẩu của mình một cách an toàn. Điều này có thể giúp bạn tạo và nhớ mật khẩu mạnh mà không cần phải ghi nhớ chúng.
 15. 8. Cập nhật phần mềm của bạn
 16. Các nhà phát triển phần mềm thường phát hành các bản cập nhật bảo mật để vá các lỗ hổng bảo mật. Hãy đảm bảo cập nhật phần mềm của bạn để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những kẻ tấn công.
 17. 9. Bảo vệ thiết bị của bạn
 18. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút và phần mềm chống phần mềm độc hại để bảo vệ thiết bị của mình khỏi phần mềm độc hại. Phần mềm độc hại có thể được sử dụng để đánh cắp mật khẩu và thông tin cá nhân của bạn.
 19. 10. Cẩn thận khi sử dụng Wi-Fi công cộng
 20. Wi-Fi công cộng thường không an toàn. Tránh sử dụng các trang web hoặc ứng dụng nhạy cảm khi kết nối với Wi-Fi công cộng.
 21. Tuân theo các mẹo này sẽ giúp bạn bảo vệ mật khẩu của mình và thông tin cá nhân khỏi những kẻ tấn công.
 22. English
 23. 10 Ways to Protect Your Passwords: A Guide to Safe and Effective Use
 24. In the digital age, passwords are one of the most important things to protect your personal information and online accounts. A strong and secure password will help you keep hackers, scammers, and identity thieves out of your accounts.
 25. Here are 10 ways to protect your passwords:
 26. 1. Create strong passwords
 27. A strong password is at least 12 characters long and includes a mix of uppercase and lowercase letters, numbers, and special characters. Avoid using personal information that is easy to guess, such as your birthday, name, address, and so on.
 28. 2. Use unique passwords for each account
 29. Don’t use the same password for all of your accounts. If one account is compromised, an attacker could use that password to access your other accounts.
 30. 3. Change your passwords regularly
 31. You should change your passwords at least every 6 months. This will help keep hackers out if they have already figured out your password.
 32. 4. Don’t share your passwords
 33. Be careful when sharing your passwords. Only share your passwords with people you

Leave a Comment

All in one