Skip to content

5 yếu tố của dấu vân tay trình duyệt bạn cần biết

5 yếu tố của dấu vân tay trình duyệt bạn cần biết

  1. Ridge pattern: Đối tượng của dấu vân tay gồm các đường nối và đỉnh.
  2. Minutiae points: Điểm dấu vân tay cụ thể, chẳng hạn như kết nối giữa các đường nối và đỉnh.
  3. Core and delta: Trung tâm và delta là hai điểm quan trọng trong dấu vân tay.
  4. Fingerprint ridges count: Số lượng đường nối trong dấu vân tay của mỗi ngón tay.
  5. Level of details: Chi tiết của dấu vân tay, bao gồm độ rõ nét của đường nối và đỉnh.

Tại Gologin FREE, chúng tôi nói rất nhiều về vân tay trình duyệt của bạn và tầm quan trọng của nó trong việc tránh bị cấm tài khoản, nhưng đâu là một số lĩnh vực lớn nhất mà bạn nên kiểm tra? Tìm hiểu trong danh sách năm phút của chúng tôi.

Dấu vân tay trình duyệt là gì?

Đầu tiên, bồi dưỡng nhanh chóng. Dấu vân tay trình duyệt của bạn là tập hợp thông tin mà các trang web tập hợp lại để có thể tạo danh tính có thể theo dõi. Quá trình mà họ làm như vậy, được gọi là lấy dấu vân tay, ngày càng trở nên phức tạp hơn và điều rất quan trọng đối với bất kỳ ai chạy nhiều tài khoản là đảm bảo rằng dấu vân tay của họ nhất quán.

Bằng cách nhất quán, chúng tôi muốn nói rằng, trong số các yếu tố khác, nó phải phù hợp với các chuẩn mực. Ví dụ: nếu IP của bạn không khớp với vị trí của bạn, thì đó là dấu hiệu đỏ. Ít rõ ràng hơn, hãy nghĩ đến các tiêu chuẩn của phần cứng và phần mềm của bạn – chẳng hạn như các phông chữ cụ thể sẽ có sẵn trên các hệ điều hành cụ thể. Nếu bạn không đáp ứng bài kiểm tra đó, thì có khả năng bạn đang giả mạo.

Như bạn sẽ biết nếu bạn đã xem bất kỳ hội thảo trên web nào của chúng tôi, có rất nhiều yếu tố tạo nên dấu vân tay trình duyệt của bạn, nhưng đây là một số yếu tố quan trọng mà bạn có thể theo dõi.

đối tượng điều hướng

Đối tượng điều hướng tiết lộ một số thuộc tính có thể tiết lộ các phần quan trọng của dấu vân tay trình duyệt thực của bạn, bao gồm tác nhân người dùng, độ phân giải màn hình, (các) ngôn ngữ ưa thích, v.v.

Ví dụ, tác nhân người dùng chứa dấu vân tay vàng, giúp các bên thứ ba xác định trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Mặc dù điều này có thể tùy chỉnh trong Đa đăng nhập nhưng chúng tôi khuyên bạn nên luôn chỉ định các giá trị nền tảng tương ứng .

Độ phân giải màn hình của bạn là một khu vực mà các trang web có thể dễ dàng phát hiện ra sự không nhất quán. Các trang web có thể xem xét sự khác biệt giữa độ phân giải mà bạn nêu và thực tế được tìm thấy thông qua bộ điều hướng. Điều này có nghĩa là khi làm việc theo nhóm chẳng hạn, điều quan trọng là độ phân giải bạn sử dụng không được lớn hơn màn hình nhỏ nhất trong nhóm của bạn – nếu không nó sẽ có vẻ như là không thể và do đó không nhất quán (ngay cả khi màn hình được phóng to, nó sẽ không không thể đạt được độ phân giải quá lớn đó).

Múi giờ và vị trí địa lý

Rất nhiều người dùng Đa đăng nhập sẽ truy cập vào các tài khoản dựa trên các khu vực địa lý khác nhau (ví dụ: ai đó ở Israel truy cập vào tài khoản có trụ sở tại Hoa Kỳ để nhận các quyền dựa trên vị trí). Điều này có nghĩa là cấu hình trình duyệt mà bạn đang sử dụng cần phải có các chi tiết chính xác để khớp với cấu hình đó, thường thông qua IP mà bạn có từ proxy của mình.

Các trang web truy xuất vị trí địa lý của bạn theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như API Google Maps, theo đó chúng gửi các điểm dữ liệu như chi tiết địa chỉ IP tới Google và lấy lại tọa độ vị trí địa lý. Tương tự như vậy, đối với các múi giờ, họ có thể chạy địa chỉ IP của bạn thông qua cơ sở dữ liệu Ip2Geo hoặc bằng cách sử dụng hàm JavaScript để đọc địa chỉ đó thông qua API trình duyệt của bạn. Ví dụ cuối cùng này có nghĩa là tùy chọn an toàn hơn dành cho múi giờ hệ thống của bạn – được truy xuất thông qua hàm JS – để khớp với vị trí proxy của bạn.

Chi tiết WebRTC

WebRTC là viết tắt của ‘ Web Real-Time Communication ‘, và là một phương pháp cho phép bạn thực hiện các cuộc gọi video và âm thanh trong trình duyệt của mình. Đó là một phần quan trọng của giao tiếp hiện đại, nhưng nó có rủi ro đối với dấu vân tay của trình duyệt. Kết nối của nó thông qua một giao thức được gọi là UDP, có nghĩa là nó bỏ qua các máy chủ proxy thông thường. WebRTC có thể làm rò rỉ địa chỉ IP công cộng và cục bộ, cũng như các thiết bị đa phương tiện và hàm băm của bạn.

Trong Đa đăng nhập, bạn có tùy chọn sử dụng ‘chế độ đã thay đổi’ cho WebRTC, có nghĩa là IP công khai/cục bộ của bạn được đặt khớp với IP bên ngoài từ cấu hình của bạn trong Đa đăng nhập, nghĩa là nó vẫn khớp với IP từ proxy của bạn. Một lần nữa, đó là tất cả về tính nhất quán.

Phông chữ trên hệ thống của bạn

Như chúng tôi đã trình bày trong nghiên cứu chi tiết của mình về chủ đề này , lấy dấu vân tay phông chữ là một cách tỉ mỉ để tìm ra các kẽ hở trong lớp vỏ của dấu vân tay trình duyệt của bạn.

Các hệ điều hành khác nhau có các phông chữ được cài đặt khác nhau, như chúng tôi đã đề cập ở trên và việc thu thập danh sách các phông chữ trên hệ thống của bạn thông qua CSS tương đối đơn giản. Trong một phương pháp tương tự như lấy dấu vân tay Canvas, phương pháp này cho phép đo chiều rộng của cụm từ được tạo bằng một phông chữ cụ thể. Nếu nó phù hợp với chiều rộng phù hợp, thì có nghĩa là bạn đã cài đặt phông chữ đó.

Bằng cách này, các bên thứ ba có thể hiểu hệ điều hành thực của bạn. Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng bạn tuyên bố là máy tính Windows nhưng thực tế thì không (có lẽ bạn là thành viên trong nhóm mở một tài khoản khác trên macOS) – điều này có thể trở nên rõ ràng vì bạn nhất quán với những mong đợi về phông chữ nào sẽ được nhúng.

Để tìm hiểu thêm về phông chữ trong Multilogin, hãy truy cập bài viết về phông chữ của chúng tôi .

Làm thế nào bạn có thể tìm hiểu thêm về dấu vân tay?

Để tìm hiểu thêm về lấy dấu vân tay của trình duyệt và ngừng cấm tài khoản bằng Đa đăng nhập, hãy xem phần Cơ sở Kiến thức chi tiết của chúng tôi về chủ đề này. Bạn sẽ tìm hiểu tất cả các cài đặt bạn có thể tùy chỉnh, cách chúng có thể giúp bạn, cùng với một số đề xuất và lời khuyên.

 

Leave a Comment