Amazon Detect Gì? Làm Sao biết Amazon detect bạn những gì?

Amazon là một trong những trang web lớn nhất trên thế giới, vì vậy họ sử dụng nhiều phương pháp để phát hiện các phần mềm tự động. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà Amazon có thể sử dụng để phát hiện phần mềm tự động: User-Agent: Amazon có thể kiểm tra user-agent của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt có được điều …

Amazon Detect Gì? Làm Sao biết Amazon detect bạn những gì? Read More »