Ebay Detect gì? Cách khắc Phục chống detect!

Ebay là một trang web thương mại điện tử lớn và phức tạp, do đó họ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện các phần mềm tự động. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà Ebay có thể sử dụng để phát hiện phần mềm tự động: User-Agent: Ebay có thể kiểm tra user-agent của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt …

Ebay Detect gì? Cách khắc Phục chống detect! Read More »