Nâng cao an toàn mạng Wi-Fi của bạn bằng cách thực hiện một số bước đơn giản

Nâng cao an toàn mạng Wi-Fi của bạn bằng cách thực hiện một số bước đơn giản Sử dụng mật khẩu mạnh cho tài khoản mạng Wi-Fi của bạn. Kích hoạt bảo mật WPA2 cho mạng Wi-Fi của bạn. Tắt tính năng chia sẻ tệp cho mạng Wi-Fi của bạn. Tắt tính năng SSID Broadcasting cho mạng Wi-Fi của bạn. Cập nhật phần mềm cho thiết bị mạng Wi-Fi và các thiết bị kết nối …

Nâng cao an toàn mạng Wi-Fi của bạn bằng cách thực hiện một số bước đơn giản Read More »