Amazon FBA: Điều gì bạn cần biết để sử dụng dịch vụ này thành công?

Nếu bạn là một người bán trên Amazon, việc nhận được quá nhiều thông báo từ A-to-z claims có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến chất lượng của tài khoản người bán của bạn và ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng bán hàng. Tuy nhiên, đừng xem nhẹ yêu cầu này, vì nó có thể dẫn đến thậm chí là tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản …

Amazon FBA: Điều gì bạn cần biết để sử dụng dịch vụ này thành công? Read More »