Chính sách Dropshipping của Amazon: Những yêu cầu và quy định cần biết để tránh vi phạm

Thay vì lưu kho hàng hóa, chiến lược bán lẻ Dropshipping cho phép cửa hàng mua hàng từ bên thứ ba và sắp xếp để mặt hàng được giao trực tiếp cho khách hàng. Tuy nhiên, Amazon đang ngày càng chặt chẽ chính sách đối với những người kinh doanh hình thức này. Vi phạm chính sách Dropshipping có thể dẫn đến việc phân tích các chỉ số về …

Chính sách Dropshipping của Amazon: Những yêu cầu và quy định cần biết để tránh vi phạm Read More »