Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Tăng Dung Lượng Lưu Trữ với Google One 100GB chỉ với 7000đ/tháng

Tăng dung lượng lưu trữ với Google One 100GB chỉ với 7000đ/tháng

Tiếng Việt

Google One là dịch vụ lưu trữ đám mây của Google cho phép người dùng lưu trữ các tệp tin, hình ảnh, video,… trên tài khoản Google của họ. Hiện tại, Google One cung cấp các gói dung lượng từ 100GB đến 30TB.

Nếu bạn đang sử dụng gói dung lượng miễn phí 15GB của Google Drive và thấy dung lượng lưu trữ không đủ, bạn có thể nâng cấp lên gói 100GB của Google One với giá chỉ 7000đ/tháng. Đây là mức giá rất hợp lý cho một gói dung lượng 100GB.

Cách nâng cấp lên Google One 100GB

Để nâng cấp lên Google One 100GB, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào trang web Google One.

Nhấp vào nút “Mua thêm dung lượng”.

Chọn gói 100GB.

Chọn phương thức thanh toán.

Nhấp vào nút “Mua”.

Sau khi nâng cấp thành công, bạn sẽ có thêm 100GB dung lượng lưu trữ trên Google Drive. Bạn có thể sử dụng dung lượng này để lưu trữ bất kỳ tệp tin nào mà bạn muốn.

Lợi ích của việc nâng cấp lên Google One 100GB

Ngoài việc được cấp thêm 100GB dung lượng lưu trữ, khi nâng cấp lên Google One 100GB, bạn còn được hưởng các lợi ích sau:

Truy cập và chia sẻ tệp tin từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Nhận được hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Được hưởng các ưu đãi từ các đối tác của Google.

Kết luận

Nếu bạn đang cần thêm dung lượng lưu trữ cho tài khoản Google của mình, Google One 100GB là một lựa chọn tuyệt vời. Với mức giá chỉ 7000đ/tháng, bạn sẽ có thêm 100GB dung lượng lưu trữ và được hưởng nhiều lợi ích khác.

Tiếng Anh

Increase storage space with Google One 100GB for only 7000 VND/month

Google One is a cloud storage service from Google that allows users to store files, photos, videos, and more on their Google account. Currently, Google One offers storage plans from 100GB to 30TB.

If you are using the free 15GB Google Drive plan and find that the storage space is not enough, you can upgrade to the 100GB Google One plan for only 7000 VND/month. This is a very reasonable price for a 100GB storage plan.

How to upgrade to Google One 100GB

To upgrade to Google One 100GB, you can follow these steps:

Go to the Google One website.

Click the “Buy more storage” button.

Select the 100GB plan.

Select a payment method.

Click the “Buy” button.

After the upgrade is successful, you will have an additional 100GB of storage space on Google Drive. You can use this storage space to store any files you want.

Benefits of upgrading to Google One 100GB

In addition to being granted an additional 100GB of storage space, when upgrading to Google One 100GB, you also enjoy the following benefits:

Access and share files from any device with an internet connection.

Receive 24/7 technical support.

Receive benefits from Google partners.

Conclusion

If you need more storage space for your Google account, Google One 100GB is a great option. With a price of only 7000 VND/month, you will get an additional 100GB of storage space and enjoy many other benefits.

Thông tin bổ sung

Ngoài việc nâng cấp lên Google One 100GB, bạn cũng có thể cân nhắc nâng cấp lên các gói dung lượng cao hơn như 200GB, 2TB, hoặc 5TB.

Nếu bạn có tài khoản Google Workspace, bạn có thể được cấp dung lượng lưu trữ miễn phí lên đến 2TB.

Bạn cũng có thể sử dụng các dịch

Leave a Comment

All in one