Bí quyết Tỏ Tình Siêu Độc: Hướng Dẫn Code Tỏ Tình Bằng CMD 2023

Tiếng Việt

Tỏ tình là một việc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Ai cũng muốn có một màn tỏ tình thật ấn tượng và khó quên để ghi điểm trong lòng người ấy. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tỏ tình độc đáo và mới lạ, hãy thử code tỏ tình bằng CMD nhé.

Cách thực hiện

Để code tỏ tình bằng CMD, bạn cần có một chút kiến thức về lập trình. Các bước thực hiện như sau:

Mở Command Prompt (CMD) trên máy tính của bạn.

Nhập các câu lệnh sau:

color 0a

cls

echo “Em có biết không, anh yêu em nhiều lắm.”

echo “Anh sẽ yêu em mãi mãi.”

echo “Yêu em!”

Nhấn Enter để chạy chương trình.

Kết quả

Sau khi chạy chương trình, màn hình CMD sẽ hiển thị như sau:

[0A] Em có biết không, anh yêu em nhiều lắm.

[0A] Anh sẽ yêu em mãi mãi.

[0A] Yêu em!

Tùy chỉnh

Bạn có thể tùy chỉnh chương trình theo ý muốn của mình. Ví dụ, bạn có thể thay đổi màu sắc của chữ, thêm hình ảnh hoặc âm thanh.

Lưu ý

Chương trình này chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows.

English

Super Unique Confession Trick: How to Code a Confession in CMD 2023

Confession is an important event in everyone’s life. Everyone wants to have an impressive and unforgettable confession to make a good impression on the person they love. If you are looking for a unique and innovative way to confess, try coding a confession in CMD.

How to do it

To code a confession in CMD, you need some knowledge of programming. The steps are as follows:

Open Command Prompt (CMD) on your computer.

Enter the following commands:

color 0a

cls

echo “Em có biết không, anh yêu em nhiều lắm.”

echo “Anh sẽ yêu em mãi mãi.”

echo “Yêu em!”

Press Enter to run the program.

Result

After running the program, the CMD screen will display as follows:

[0A] Em có biết không, anh yêu em nhiều lắm.

[0A] Anh sẽ yêu em mãi mãi.

[0A] Yêu em!

Customization

You can customize the program to your liking. For example, you can change the color of the text, add images or sounds.

Note

This program only works on Windows operating systems.

Additional tips

To make your confession even more special, you can add a personal touch to the code. For example, you can use the person’s name or a special phrase that they will recognize.

You can also set up the program to run automatically at a specific time or date. This will make it a truly unexpected and unforgettable confession.

Good luck!

Bí quyết Tỏ Tình Siêu Độc: Hướng Dẫn Code Tỏ Tình Bằng CMD 2023

Leave a Reply

All in one