Khắc phục lỗi 404 website: Hướng dẫn chi tiết và cách sửa ngay!

Tiếng Việt

Lỗi 404 (Not Found) là một lỗi phổ biến xảy ra khi người dùng truy cập vào một trang web không tồn tại hoặc đã bị xóa. Lỗi này có thể gây ra nhiều vấn đề cho website, bao gồm:

Trải nghiệm người dùng kém: Người dùng sẽ cảm thấy thất vọng khi không thể truy cập vào trang web mà họ mong muốn.

Tỷ lệ thoát cao: Người dùng có thể thoát khỏi website ngay sau khi gặp lỗi 404.

Ảnh hưởng đến SEO: Lỗi 404 có thể khiến website bị Google đánh giá thấp và giảm thứ hạng trên trang kết quả tìm kiếm.

Để khắc phục lỗi 404, bạn có thể áp dụng một số cách sau:

 1. Kiểm tra lại URL
 2. Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra lỗi 404 là do người dùng nhập sai URL. Để kiểm tra lại URL, bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra URL như Xenu Link Sleuth hoặc Screaming Frog SEO Spider.
 3. 2. Chuyển hướng trang
 4. Nếu trang web bị xóa, bạn có thể chuyển hướng trang đó sang một trang khác có nội dung liên quan. Điều này sẽ giúp người dùng tìm thấy thông tin họ đang tìm kiếm.
 5. 3. Tạo trang 404
 6. Một trang 404 là một trang web được hiển thị khi người dùng gặp lỗi 404. Trang 404 nên được thiết kế một cách thân thiện với người dùng, bao gồm thông báo lỗi rõ ràng và các liên kết đến các trang web khác có nội dung liên quan.
 7. 4. Sửa lỗi trong mã nguồn
 8. Nếu lỗi 404 là do lỗi trong mã nguồn, bạn cần sửa lỗi đó để trang web có thể truy cập được.
 9. 5. Sử dụng công cụ tìm kiếm nội bộ
 10. Công cụ tìm kiếm nội bộ (internal search engine) có thể giúp người dùng tìm thấy trang web họ đang tìm kiếm ngay cả khi trang đó không tồn tại.
 11. Dưới đây là một số mẹo để tạo trang 404 hiệu quả:
 12. Thông báo lỗi rõ ràng: Trang 404 nên có thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng biết rằng họ đã gặp lỗi.
 13. Thêm liên kết đến các trang web khác: Trang 404 nên có các liên kết đến các trang web khác có nội dung liên quan. Điều này sẽ giúp người dùng tìm thấy thông tin họ đang tìm kiếm.
 14. Thêm liên kết trở lại trang chủ: Trang 404 nên có liên kết trở lại trang chủ của website. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng quay lại trang chủ.
 15. Tiếng Anh
 16. How to Fix 404 Errors on Your Website
 17. 404 errors are a common occurrence on websites. They can happen when a user tries to access a page that doesn’t exist or has been deleted. 404 errors can cause a number of problems for your website, including:
 18. Poor user experience: Users will be disappointed when they can’t access the page they were looking for.
 19. High bounce rate: Users may bounce from your website immediately after encountering a 404 error.
 20. Negative impact on SEO: 404 errors can cause your website to be penalized by Google and lose ranking in search results.
 21. To fix 404 errors, you can take the following steps:
 22. Check the URL
 23. The most common cause of 404 errors is a typo in the URL. To check the URL, you can use a URL checker tool like Xenu Link Sleuth or Screaming Frog SEO Spider.
 24. Redirect the page
 25. If the page has been deleted, you can redirect the page to another page with relevant content. This will help users find the information they’re looking for.
 26. Create a 404 page
 27. A 404 page is a web page that is displayed when a user encounters a 404 error. A 404 page should be designed in a user-friendly way, including a clear error message and links to other pages on your website with relevant content.
 28. Fix errors in the code
 29. If the 404 error is caused by an error in the code, you need to fix the error so that the page can be accessed.
 30. Use an internal search engine
 31. An internal search engine can help users find pages on your website even if they don
Khắc phục Lỗi 404 Website: Hướng Dẫn Chi Tiết và Cách Sửa Ngay!

Leave a Reply

All in one