Share Tool PixelTap Kèo đào coin trên telegram- 1 Click tự động đào all ních

🎁 PixelTap Kèo đào coin trên telegram tiềm năng

  • Dự án mới có Tích vàng trên X, uy tín
  • Pixelverse là công ty mới của Kirill, người sáng lập và CEO của Step App (được liệt kê trên OKX)
  • Tham gia Thị trường vào cuối tháng 3 và niêm yết $PIXFI vào tháng 4
  • Đối thủ của Pixel,Trò chơi ra mắt vào tháng 4

👉 Ai Ref của admin, Reft thử xem có tiền không? :)) https://t.me/pixelversexyzbot?start=5014079019

Hướng dẫn Chi tiết từng bước đơn giản:

Bước 1: Download tool tại: https://t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup/87051

Bước 2: Get Telegram data: Cái này mình hướng dẫn cho bạn nào đang login Telegram trên app, nếu login trên web thì xem hướng dẫn ở đây

Active web inspecting in telegram app (Chỉ làm lần đầu, Làm một lần có thể làm all kèo, nếu đã làm rồi thì bỏ qua bước này)

Đầu tiên Click vào Setting sau đó chọn Advanced

Kéo xuống dưới cùng chọn như trong hình

sau đó tìm dòng Enable webview inspecting để enable lên là xong

Nếu bạn đã bật rồi thì sau đó mở con game lên, đường dẫn đây: https://t.me/pixelversexyzbot sau đó chọn Launch bot

Sau đó click chuột phải chọn Inspect

Nó sẽ ra bảng như này, sau đó chọn talb Console

Sau đó Copy đoạn code sau dán vào trong consoler

copy(Telegram.WebApp.initData)

Nếu không có lổi gì, tức là bạn bạn đã làm ok, lúc đó nó đã copy sẳn trong clipboard, bạn chỉ việc past nó vô file txt tên là data.txt (1 tài khoản 1 dòng) nó có dạng như phía dưới:

query_id=xxxxxxx&user=xxxxxxfirst_namexxxxxlast_namexxxxxxxusernamexxxxxlanguage_codexxxxxxxallows_write_to_pmxxxxx&auth_date=xxxxxx&hash=xxxxxxxxx

Nếu nó báo lổi thì bạn gõ vào “allow copying” như hình, và allow pasting sau đó dán lại copy(Telegram.WebApp.initData) vào lại là được nhé

Điều quan trọng nữa là, đây là Ref của admin https://t.me/pixelversexyzbot?start=5014079019 các bạn click vào thì mình ở không cũng nhận được 5% =)), Với cái nữa nếu các bạn nhát cắm máy thì send cái Telegram kia cho mình, mình cắm cho nó tự claim luôn cho, cái này nó tự claim về tài khoản của bạn, và mình nhận được 5% nếu bạn click qua ref của mình.

Share Tool PixelTap Kèo đào coin trên telegram- 1 Click tự động đào all ních

Leave a Reply

All in one