Nghiên cứu điển hình: Cách LeadAds mở rộng quy mô với 1.000 hồ sơ

Nghiên cứu điển hình: Cách LeadAds mở rộng quy mô với 1.000 hồ sơ LeadAds là một công cụ quảng cáo trên Facebook cho phép bạn tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo dựa trên lead generation. Để mở rộng quy mô với 1.000 hồ sơ, bạn có thể thực hiện những bước sau: Tạo mục tiêu rõ ràng: Xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu của bạn và chọn đối tượng phù hợp cho chiến dịch quảng cáo. Sử dụng kế hoạch chiến dịch: Tạo một kế hoạch chiến dịch chi tiết với mục tiêu, […]

Nghiên cứu điển hình: Cách LeadAds mở rộng quy mô với 1.000 hồ sơ Read More »