Tăng Tốc Lướt Web: Bí Quyết Chỉnh DNS về 1.1.1.1 Hấp Dẫn và Hiệu Quả

Tiếng Việt

Trong thời đại công nghệ số, việc truy cập internet đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, tốc độ truy cập internet đôi khi lại khiến người dùng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi sử dụng các trang web có dữ liệu lớn. Một trong những cách đơn giản để cải thiện tốc độ truy cập internet là thay đổi máy chủ DNS.

Máy chủ DNS (Domain Name System) là gì?

Máy chủ DNS là một hệ thống phân giải tên miền, giúp chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP để máy tính có thể hiểu được. Khi bạn truy cập một trang web, trình duyệt của bạn sẽ gửi một yêu cầu đến máy chủ DNS để tìm địa chỉ IP của trang web đó. Sau khi nhận được địa chỉ IP, trình duyệt của bạn sẽ sử dụng địa chỉ đó để kết nối với trang web.

Tại sao nên thay đổi máy chủ DNS?

Máy chủ DNS mặc định do nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) cung cấp thường không được tối ưu hóa cho tốc độ. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các máy chủ DNS của bên thứ ba, chẳng hạn như 1.1.1.1 của Cloudflare.

1.1.1.1 là một máy chủ DNS công cộng, nhanh và an toàn. Cloudflare tuyên bố rằng tốc độ của 1.1.1.1 nhanh hơn 28% so với các máy chủ DNS khác. Ngoài ra, 1.1.1.1 cũng sử dụng giao thức DNS over HTTPS (DoH) để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Cách thay đổi máy chủ DNS

Để thay đổi máy chủ DNS, bạn cần truy cập vào cài đặt mạng của thiết bị. Tùy thuộc vào thiết bị và hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, các bước thực hiện có thể khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn thay đổi máy chủ DNS trên một số thiết bị phổ biến:

Windows: Mở Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center. Nhấp vào tên mạng của bạn, sau đó nhấp vào Properties. Trong hộp thoại Properties, chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), sau đó nhấp vào Properties. Nhập các địa chỉ IP của máy chủ DNS vào các trường Preferred DNS server và Alternate DNS server.

Mac: Mở System Preferences > Network. Nhấp vào biểu tượng mạng của bạn, sau đó nhấp vào Advanced. Trong hộp thoại Advanced, chọn tab DNS. Nhập các địa chỉ IP của máy chủ DNS vào các trường Primary DNS và Secondary DNS.

Android: Mở Settings > Network & internet > Wi-Fi. Nhấn và giữ tên mạng của bạn, sau đó nhấn vào Edit network. Nhấn vào Advanced > IP settings. Chọn Static, sau đó nhập các địa chỉ IP của máy chủ DNS vào các trường DNS 1 và DNS 2.

iOS: Mở Settings > Wi-Fi. Nhấn vào tên mạng của bạn, sau đó nhấn vào Forget this network. Sau đó, kết nối lại với mạng và chọn Configure DNS. Chọn Manual, sau đó nhập các địa chỉ IP của máy chủ DNS vào các trường DNS 1 và DNS 2.

Kết luận

Thay đổi máy chủ DNS là một cách đơn giản và hiệu quả để cải thiện tốc độ truy cập internet. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng tốc độ truy cập internet chậm, hãy thử thay đổi máy chủ DNS sang 1.1.1.1.

English

Increase Web Browsing Speed: The Attractive and Effective Secret to Changing DNS to 1.1.1.1

In the digital age, accessing the internet has become a necessity in life. However, the speed of internet access sometimes makes users feel uncomfortable, especially when using websites with large amounts of data. One of the simple ways to improve internet browsing speed is to change the DNS server.

What is a DNS server?

A DNS server is a Domain Name System server that helps to convert domain names to IP addresses that computers can understand. When you access a website, your browser sends a request to a DNS server to find the IP address of that website. Once the IP address is received, your browser uses that address to connect to the website.

Why should you change your DNS server?

The default DNS server provided by your internet service provider (ISP) is often not optimized for speed. Instead, you can use third-party DNS servers, such as 1.

Tăng Tốc Lướt Web: Bí Quyết Chỉnh DNS về 1.1.1.1 Hấp Dẫn và Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one