Để bảo vệ thương hiệu và hình ảnh đã đăng ký của bạn trên Amazon, bạn nên “take action” ngay khi phát hiện có người mạo danh. Vì vậy, việc báo cáo vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên Amazon là rất quan trọng. Dưới đây là 4 lưu ý khi báo cáo vi phạm:

  1. Lỗi vi phạm: Có nhiều lỗi vi phạm về sản phẩm, bao bì, hình ảnh hay phần mô tả sản phẩm. Một số lỗi có thể kể đến là: vi phạm bản quyền trên thiết kế sản phẩm, bao bì, hình ảnh hay phần mô tả sản phẩm.
  2. Thông tin cụ thể của tài sản trí tuệ mà bạn cho là đang vi phạm: Bạn cần xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các loại tài sản trí tuệ, cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của mình về loại tài sản đó.
  3. Danh sách sản phẩm vi phạm và người bán hàng vi phạm: Để báo cáo vi phạm, bạn cần chỉ rõ đối tượng và hành vi vi phạm của họ. Gửi đường link và chụp ảnh chi tiết sản phẩm của bạn và bên mà bạn cho rằng đã sử dụng tài sản trí tuệ trái phép.
  4. Thông tin liên hệ của bạn: Thông tin cá nhân của bạn phải được điền đầy đủ và chính xác vì Amazon sẽ xác nhận hoặc gửi thông tin của bạn đến cho người bạn đã báo cáo. Hệ thống Amazon sẽ xét duyệt và phản hồi bằng email.

Nếu được phê duyệt, Amazon sẽ tiến hành xử phạt trường hợp vi phạm và xóa báo cáo của bạn. Tuy nhiên, nếu báo cáo bị từ chối, Amazon sẽ không xóa bất kỳ nội dung hay đưa ra hình thức xử phạt nào đối với người bạn đã báo cáo. Vì vậy, bạn cần lưu ý các điều kiện và cung cấp đầy đủ thông tin để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình trên Amazon.

Bảo vệ thương hiệu và hình ảnh trên Amazon: 4 lưu ý quan trọng khi báo cáo vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ

Leave a Reply

All in one