Chính sách thanh toán nhanh của Amazon US giúp người bán hàng nhận tiền trong vòng 24 giờ

Khi bạn giao dịch với khoản tiền sắp được nhận, việc nhận được số tiền đó trong vòng 24 giờ chắc chắn sẽ là điều mà bạn mong muốn. Nhận biết nhu cầu này của người bán, Amazon đã triển khai chính sách thanh toán nhanh cho người bán hàng thông qua tài khoản ngân hàng và thẻ ghi nợ Visa. Vì vậy, tiền của bạn không cần phải mất 3-5 ngày để được gửi qua hệ thống thanh toán, mà sẽ được chuyển đến ví của bạn trong vòng 24 giờ.

Chính sách thanh toán nhanh của Amazon US bao gồm hai phương pháp:

  1. Tài khoản ngân hàng Express Payout cho phép chuyển khoản một số tiền khả dụng vào tài khoản ngân hàng do người bán chỉ định trong vòng 24 giờ.

Điều kiện áp dụng chính sách:

  • Người bán phải có tài khoản ngân hàng trong mạng lưới ngân hàng tại Hoa Kỳ.
  • Địa chỉ kinh doanh của người bán phải nằm trong một trong 50 bang của Mỹ (không đủ điều kiện nếu chỉ thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ).
  • Giao dịch từ $1.000.000 trở xuống tại thời điểm bắt đầu thanh toán.
  1. Thẻ ghi nợ Visa Phương pháp này cho phép giải ngân số tiền có sẵn trong tài khoản thẻ ghi nợ Visa do người bán chỉ định trong vòng 24 giờ.

Điều kiện áp dụng chính sách:

  • Người bán phải cung cấp thẻ ghi nợ được phát hành bởi ngân hàng của Mỹ và được phê duyệt sử dụng Chương trình Express Payout trong quá trình đăng ký của Amazon.
  • Người bán cũng cần chỉ định một tài khoản ngân hàng để hỗ trợ khi thẻ ghi nợ visa không đủ điều kiện.
  • Tối thiểu $50K cho mỗi khoản thanh toán từ cửa hàng Amazon của Mỹ.
  • Tổng số tiền gửi hàng ngày là $250K, mỗi tuần là $600K và từng tháng là $1,25 triệu vào thẻ ghi nợ Visa đã đăng ký.

Mặc dù chính sách thanh toán nhanh của Amazon US mang lại nhiều lợi ích cho người bán hàng vì mọi giao dịch được xử lý nhanh chóng, nhưng các điều kiện về ngân hàng Mỹ là điều kiện tiên quyết để được áp dụng. Chúng ta hy vọng Amazon sẽ mở rộng chính sách này ra các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam.

Chính sách thanh toán nhanh của Amazon US giúp người bán hàng nhận tiền trong vòng 24 giờ

Leave a Reply

All in one