Chia sẽ cộng cụ Tự Động Nhận SOL Miễn Phí Kèo Pickle Rick

https://dexscreener.com/solana/d1adopidjxy3qlrruzwyk4h1rhacc92qczpassnz2ma1

Các Tính Năng

  • Tự Động Nhấn
  • Tự Động Sử Dụng Năng Lượng Làm Mới
  • Tự Động Sử Dụng Turbo
  • Hỗ Trợ Nhiều Tài Khoản!
  • Chỉ Sử Dụng ID Telegram

Đăng Ký

Bắt đầu bot tại ĐÂY Tải tool tại Google Driver trong tool có hướng dẫn tên README or đọc bên dưới

Điền id của telegram vào file id.txt rồi mở bot lên là chạy thôi, Nếu có 1000 telegram thì bỏ mỗi dòng 1 id là xong. tool chạy python, nếu máy chưa có tải python về cài https://www.python.org/downloads/

Hướng Dẫn Sử Dụng

Lấy Telegram ID:

  1. Start this bot https://t.me/MissRose_bot
  2. After that send /id message
  3. Mở file id.txt và xóa toàn bộ nội dung hiện có, sau đó dán Telegram ID của bạn vào đó. Mỗi ID trên một dòng
123456789
098765443
123345667
123456789
098765443
123345667

Hỗ Trợ

Download Source code hoặc edit info tools t.me/ToolsKiemTrieuDo

Chia sẽ cộng cụ Tự Động Nhận SOL Miễn Phí Kèo Pickle Rick

Leave a Reply

All in one