Tiện ích Nhận SMS Miễn Phí: Top 15 Trang Web Hữu Ích (Không cần SIM)

Bạn có cần nhận SMS nhưng không muốn dùng SIM điện thoại chính? Dịch vụ nhận SMS online hoàn toàn miễn phí sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Bài viết này cung cấp danh sách 15 trang web uy tín cho phép nhận SMS online.

Lưu ý:

 • Số điện thoại cung cấp trên các trang web này thường là tạm thời và có thể bị nhiều người khác sử dụng.
 • Không nên dùng các số này cho các mục đích quan trọng như xác thực tài khoản ngân hàng.
 • Mỗi trang web có thể có tính năng và điều khoản riêng, hãy tham khảo kỹ trước khi sử dụng.

Danh sách trang web nhận SMS online miễn phí:

 1. receive-sms-online.info
 2. receivefreesms.net
 3. sms-receive.net
 4. receive-a-sms.com
 5. hs3x.com
 6. receive-sms-now.com (Có hỗ trợ số Nga)
 7. getsms.org (Có hỗ trợ số Nga)
 8. tempsms.ru (Có hỗ trợ số Nga)
 9. sonetel.com
 10. smska.us (Có hỗ trợ số Nga)
 11. sellaite.com
 12. sms.ink (Có hỗ trợ số Nga)
 13. proovl.com
 14. onlinesim.ru
 15. zadarma.com (Có hỗ trợ số Nga)

Tìm kiếm thêm:

Để tìm các trang web nhận SMS online khác, bạn có thể sử dụng các cụm từ tìm kiếm như “receive sms online free”, “free temporary phone number” hoặc “disposable sms number”.

Tiện ích Nhận SMS Miễn Phí: Top 15 Trang Web Hữu Ích (Không cần SIM)

Leave a Reply

All in one