Tài khoản của tôi bị cấm: tiếp theo là gì?

Tài khoản của tôi bị cấm: tiếp theo là gì? Nếu tài khoản của bạn bị cấm, bạn cần làm những bước sau: Tìm hiểu lý do tài khoản bị cấm: Hãy xem qua các quy tắc và điều lệ của nền tảng mà bạn đang sử dụng để tìm hiểu lý do tài khoản của bạn bị cấm. Liên hệ với hỗ trợ khách hàng: Hãy gửi một email hoặc liên hệ trực tiếp …

Tài khoản của tôi bị cấm: tiếp theo là gì? Read More »