Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Hướng dẫn bán áo thun trên Amazon từ A đến Z

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Payoneer USPS để nhận tiền và xin thêm ngân hàng

Payoneer USPS là một trong những công cụ hữu ích cho những người làm việc trực tuyến hoặc kinh doanh quốc tế. Nó giúp bạn có thể nhận tiền từ khắp nơi trên thế giới và thậm chí cả xin thêm ngân hàng ở Mỹ. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản về cách đăng ký và sử dụng Payoneer USPS.
Bước 1: Đăng ký tài khoản Payoneer USPS
Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web chính thức của Payoneer và bắt đầu quy trình đăng ký. Hãy chắc chắn rằng bạn điền thông tin chính xác và đầy đủ.
Bước 2: Xác minh tài khoản của bạn
Sau khi hoàn thành quy trình đăng ký, bạn sẽ cần xác minh tài khoản của mình. Payoneer sẽ gửi một số thông tin và mã xác minh qua email hoặc tin nhắn văn bản.
Bước 3: Kết nối với USPS
Sau khi tài khoản của bạn đã được xác minh, bạn có thể kết nối với dịch vụ USPS của Payoneer. Điều này cho phép bạn nhận tiền từ các đối tác và khách hàng sử dụng USPS.
Bước 4: Nhận tiền và xin thêm ngân hàng
Khi bạn đã kết nối tài khoản USPS, bạn có thể bắt đầu nhận tiền từ các giao dịch. Hãy kiểm tra số dư trong tài khoản của bạn để đảm bảo rằng bạn đã nhận được tiền.
Nếu bạn muốn xin thêm ngân hàng ở Mỹ để tiện cho việc quản lý tài chính của bạn, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của Payoneer để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể.
Đó là cách bạn có thể đăng ký và sử dụng Payoneer USPS để nhận tiền và xin thêm ngân hàng. Đừng quên tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến giao dịch quốc tế khi sử dụng dịch vụ này.
English:
Guide on How to Register and Use Payoneer USPS to Receive Money and Apply for Additional Bank Accounts
Payoneer USPS is one of the handy tools for individuals working online or engaging in international business. It allows you to receive money from all around the world and even apply for additional bank accounts in the United States. Below is a simple guide on how to register and use Payoneer USPS.
Step 1: Register for a Payoneer USPS Account
Firstly, you need to access the official Payoneer website and initiate the registration process. Ensure that you fill in accurate and complete information.
Step 2: Verify Your Account
After completing the registration process, you will need to verify your account. Payoneer will send you some information and verification codes via email or text messages.
Step 3: Connect with USPS
Once your account has been verified, you can connect with Payoneer’s USPS service. This allows you to receive money from partners and customers who use USPS.
Step 4: Receive Money and Apply for Additional Bank Accounts
Once you have connected your USPS account, you can start receiving money from transactions. Make sure to check your account balance to ensure you have received the funds.
If you wish to apply for additional bank accounts in the United States for the convenience of managing your finances, you can contact Payoneer’s customer service for more details and specific guidance.
That’s how you can register and use Payoneer USPS to receive money and apply for additional bank accounts. Remember to adhere to relevant international transaction regulations and laws when using this service.

Leave a Comment

All in one