Gologin free: Cách quản lý nhiều tab

Tiếng Việt

Gologin free là một tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí cho phép bạn quản lý nhiều tab trên trình duyệt của mình. Với Gologin free, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tab, nhóm các tab lại với nhau và tạo các shortcut để truy cập nhanh vào các tab.

Cách quản lý nhiều tab với Gologin free

Để bắt đầu sử dụng Gologin free, bạn cần cài đặt tiện ích mở rộng này trên trình duyệt của mình. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một biểu tượng Gologin free ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt.

Để chuyển đổi giữa các tab, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng Gologin free và chọn tab bạn muốn.

Để nhóm các tab lại với nhau, bạn chỉ cần kéo và thả các tab vào nhau.

Để tạo các shortcut để truy cập nhanh vào các tab, bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào tab và chọn “Create shortcut”.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật của Gologin free:

Quản lý nhiều tab một cách dễ dàng

Nhóm các tab lại với nhau để dễ tìm kiếm

Tạo các shortcut để truy cập nhanh vào các tab

Tùy chỉnh màu sắc và chủ đề của tiện ích mở rộng

Tiếng Anh

Gologin free is a free browser extension that allows you to manage multiple tabs on your browser. With Gologin free, you can easily switch between tabs, group tabs together, and create shortcuts to quickly access tabs.

How to manage multiple tabs with Gologin free

To get started with Gologin free, you need to install the extension on your browser. After installing, you will see a Gologin free icon in the top right corner of the browser window.

To switch between tabs, simply click on the Gologin free icon and select the tab you want.

To group tabs together, simply drag and drop tabs together.

To create shortcuts to quickly access tabs, right-click on the tab and select “Create shortcut”.

Here are some of the key features of Gologin free:

Easily manage multiple tabs

Group tabs together for easy finding

Create shortcuts for quick access to tabs

Customise the color and theme of the extension

Lời kết

Gologin free là một tiện ích mở rộng trình duyệt hữu ích giúp bạn quản lý nhiều tab trên trình duyệt của mình một cách dễ dàng. Nếu bạn đang tìm kiếm một tiện ích mở rộng để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, thì Gologin free là một lựa chọn tuyệt vời.

Gologin free: Cách quản lý nhiều tab

Leave a Reply

All in one