Cách sử dụng cầu Tor 6

Tiếng Việt

Cầu Tor là một dịch vụ trung gian giúp kết nối mạng Tor với Internet. Cầu Tor giúp tăng cường tính riêng tư và bảo mật cho người dùng Tor bằng cách che giấu địa chỉ IP thực của họ.

Để sử dụng cầu Tor, bạn cần cài đặt trình duyệt Tor và cấu hình nó để sử dụng cầu Tor.

Cài đặt trình duyệt Tor

Bạn có thể tải xuống trình duyệt Tor từ trang web chính thức của Tor Project.

Sau khi tải xuống, hãy giải nén tệp và chạy tệp “torbrowser-install”.

Trình hướng dẫn cài đặt sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt trình duyệt Tor.

Cấu hình trình duyệt Tor để sử dụng cầu Tor

Để cấu hình trình duyệt Tor để sử dụng cầu Tor, hãy làm theo các bước sau:

Khởi chạy trình duyệt Tor.

Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của cửa sổ.

Chọn “Cài đặt”.

Chọn “Nâng cao”.

Cuộn xuống và chọn “Cầu Tor”.

Nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của cầu Tor mà bạn muốn sử dụng.

Nhấp vào “Lưu”.

Sau khi bạn đã cấu hình trình duyệt Tor để sử dụng cầu Tor, bạn sẽ có thể truy cập Internet bằng cách sử dụng mạng Tor.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng cầu Tor:

Tăng cường tính riêng tư và bảo mật: Cầu Tor giúp che giấu địa chỉ IP thực của bạn, điều này có thể giúp bạn ẩn danh trực tuyến.

Truy cập các trang web bị chặn: Cầu Tor có thể giúp bạn truy cập các trang web bị chặn ở khu vực của bạn.

Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công DDoS: Cầu Tor có thể giúp bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công DDoS.

Tiếng Anh

Tor bridges are services that help connect the Tor network to the Internet. Tor bridges improve the privacy and security of Tor users by obscuring their real IP address.

To use a Tor bridge, you need to install the Tor browser and configure it to use a Tor bridge.

Installing the Tor browser

You can download the Tor browser from the Tor Project’s website.

After downloading, unzip the file and run the “torbrowser-install” file.

The installation wizard will guide you through the process of installing the Tor browser.

Configuring the Tor browser to use a Tor bridge

To configure the Tor browser to use a Tor bridge, follow these steps:

Launch the Tor browser.

Click the gear icon in the upper-right corner of the window.

Select “Settings”.

Select “Advanced”.

Scroll down and select “Tor bridges”.

Enter the IP address or domain name of the Tor bridge you want to use.

Click “Save”.

Once you have configured the Tor browser to use a Tor bridge, you will be able to access the Internet using the Tor network.

Here are some of the benefits of using a Tor bridge:

Increased privacy and security: Tor bridges help obscure your real IP address, which can help you remain anonymous online.

Access to blocked websites: Tor bridges can help you access websites that are blocked in your region.

Protection from DDoS attacks: Tor bridges can help protect you from DDoS attacks.

Coder MMO: Cách sử dụng cầu Tor 6

Leave a Reply

All in one