Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Hướng dẫn cách kiểm tra hạn sử dụng thẻ quà tặng Amazon

Hướng dẫn cách kiểm tra hạn sử dụng thẻ quà tặng Amazon

Trong thời đại số hóa ngày nay, thẻ quà tặng Amazon là một trong những phương tiện phổ biến để mua sắm trực tuyến và tận hưởng các ưu đãi hấp dẫn trên trang web của họ. Tuy nhiên, một khi bạn đã có một thẻ quà tặng Amazon, làm thế nào để bạn biết được hạn sử dụng của nó? Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách kiểm tra hạn sử dụng của thẻ quà tặng Amazon bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Kiểm tra hạn sử dụng thẻ quà tặng Amazon trong tiếng Việt:

Truy cập trang web Amazon: Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web chính thức của Amazon tại www.amazon.com hoặc www.amazon.vn (trang web Amazon Việt Nam).

Đăng nhập vào tài khoản của bạn: Nếu bạn đã có tài khoản Amazon, hãy đăng nhập vào. Nếu chưa có, bạn cần tạo một tài khoản trước.

Nhập thông tin thẻ quà tặng: Trong trang chính của tài khoản, di chuyển con trỏ chuột đến phần “Tài khoản và danh mục” hoặc “Your Account & Lists” (tùy ngôn ngữ). Sau đó, chọn “Quản lý thẻ quà tặng” hoặc “Manage gift cards.”

Nhập thông tin thẻ quà tặng: Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã thẻ quà tặng Amazon và mã PIN nếu có. Nhập thông tin này chính xác và nhấn nút “Kiểm tra số dư” hoặc “Check balance.”

Kiểm tra hạn sử dụng: Sau khi bạn nhập mã thẻ, hạn sử dụng của thẻ quà tặng Amazon và số dư còn lại sẽ hiển thị trên màn hình. Hãy kiểm tra hạn sử dụng để biết khi nào thẻ sẽ hết hạn.

Checking the Expiry Date of an Amazon Gift Card in English:

Access the Amazon website: First, you need to visit the official Amazon website at www.amazon.com.

Log in to your account: If you already have an Amazon account, log in. If not, you’ll need to create one first.

Enter gift card information: On the main page of your account, hover over “Your Account & Lists” and select “Gift cards.”

Input gift card details: Here, you will be prompted to enter the Amazon gift card code and PIN if applicable. Enter this information accurately and click “Check balance.”

Check the expiration date: After you enter the card details, the expiration date of the Amazon gift card and the remaining balance will be displayed on the screen. Check the expiration date to know when the card will expire.

Như vậy, việc kiểm tra hạn sử dụng của thẻ quà tặng Amazon rất dễ dàng và có thể thực hiện trên trang web của Amazon bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội sử dụng các ưu đãi và tiết kiệm mua sắm trực tuyến trên nền tảng này.

Leave a Comment

All in one