Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Hướng dẫn đăng ký merch amazon mới nhất cho người mới bắt đầu

Tiêu Đề: Hướng Dẫn Đăng Ký Merch Amazon Mới Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu

Ngôn Ngữ Tiếng Việt:

Bạn đang có khả năng thiết kế đẹp và muốn biến đam mê của mình thành nguồn thu nhập? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách đăng ký Merch Amazon mới nhất để bắt đầu kinh doanh của riêng bạn ngay hôm nay!

Bước 1: Tìm Hiểu Merch by Amazon

Merch by Amazon là một dịch vụ của Amazon cho phép bạn thiết kế và bán áo phông và các sản phẩm khác với thiết kế của riêng bạn. Điều này cung cấp cơ hội tuyệt vời để tạo ra những mặt hàng độc đáo và kiếm tiền từ chúng.

Bước 2: Tạo Tài Khoản Merch by Amazon

Đầu tiên, truy cập trang web Merch by Amazon và nhấp vào nút “Request Invitation”.

Điền thông tin cá nhân của bạn và chờ Amazon xem xét đơn của bạn.

Nếu được chấp nhận, bạn sẽ nhận được lời mời đăng ký.

Bước 3: Nắm Vững Quy Định

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ quy định và hướng dẫn của Merch by Amazon, bao gồm cách thức hoạt động, việc chấp nhận các yêu cầu và quy tắc về việc thiết kế.

Bước 4: Thiết Kế Sản Phẩm

Sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để tạo ra các mẫu thiết kế độc đáo. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các hướng dẫn về kích thước và định dạng của Amazon.

Bước 5: Đăng Tải và Xác Minh

Sau khi bạn đã hoàn thành thiết kế, đăng tải sản phẩm lên trang web Merch by Amazon. Hãy chắc chắn rằng bạn đã xác minh tài khoản và địa chỉ email của bạn để bắt đầu bán hàng.

Bước 6: Xem Tiền Đổ Về

Khi có người mua sản phẩm của bạn, Amazon sẽ xử lý mọi thứ từ sản xuất đến giao hàng. Bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ mỗi sản phẩm bán được. Công việc chính của bạn là tạo và quản lý thiết kế.

Bước 7: Quảng Cáo và Xây Dựng Thương Hiệu

Để tăng doanh số bán hàng, hãy quảng cáo sản phẩm của bạn thông qua mạng xã hội, trang web cá nhân hoặc thậm chí tạo ra trang web riêng để xây dựng thương hiệu của bạn.

Bước 8: Theo Dõi Hiệu Suất

Sử dụng các công cụ phân tích của Amazon để theo dõi hiệu suất của sản phẩm và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của bạn theo thời gian.

English Version:

Do you have a knack for design and want to turn your passion into income? Join us as we explore how to register for the latest Merch by Amazon and start your own business today!

Step 1: Understand Merch by Amazon

Merch by Amazon is a service by Amazon that allows you to design and sell T-shirts and other products with your own designs. This offers a fantastic opportunity to create unique items and make money from them.

Step 2: Create a Merch by Amazon Account

First, visit the Merch by Amazon website and click on the “Request Invitation” button.

Fill in your personal information and wait for Amazon to review your application.

If accepted, you will receive an invitation to register.

Step 3: Familiarize Yourself with the Guidelines

Before you begin, make sure you understand the rules and guidelines of Merch by Amazon, including how it works, accepting requests, and design rules.

Step 4: Design Your Products

Use graphic design software to create unique design templates. Ensure you adhere to Amazon’s guidelines on size and format.

Step 5: Upload and Verify

Once you’ve completed the design, upload your products to the Merch by Amazon website. Make sure you verify your account and email address to start selling.

Step 6: Watch the Money Roll In

When someone buys your products, Amazon takes care of everything from production to delivery. You’ll receive a percentage of the sales as commission. Your main job is creating and managing designs.

Step 7: Advertise and Build Your Brand

To boost sales, advertise your products through social media, personal websites, or even create your own website to build your brand.

Step 8: Monitor Performance

Use Amazon’s analytics tools to track the performance of your products and adjust your business strategy over time.

Leave a Comment

All in one