Skip to content

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ?

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ?

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Để tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook, bạn cần chú ý đến một số điều sau: Tuân thủ điều lệ: Hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tuân thủ các quy tắc về nội dung và thực hiện của Facebook. Đảm bảo chất lượng quảng cáo: Bạn cần đảm bảo rằng …

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Read More »

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ?

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Để tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc quảng cáo của Facebook: Chỉ sử dụng một tài khoản quảng cáo duy nhất cho mỗi tập đoàn của bạn. Chắc chắn rằng bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác …

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Read More »