Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ?

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ?

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Để tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook, bạn cần chú ý đến một số điều sau: Tuân thủ điều lệ: Hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tuân thủ các quy tắc về nội dung và thực hiện của Facebook. Đảm bảo chất lượng quảng cáo: Bạn cần đảm bảo rằng quảng cáo của bạn có chất lượng tốt và không vi phạm bất kỳ qui tắc nào. Giới hạn số lượng hồ sơ: Hãy …

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Read More »

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ?

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Để tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc quảng cáo của Facebook: Chỉ sử dụng một tài khoản quảng cáo duy nhất cho mỗi tập đoàn của bạn. Chắc chắn rằng bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về tập đoàn và quảng cáo của bạn. Tránh sử dụng nội dung vi phạm, quảng cáo không trung thực hoặc vi phạm bất …

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Read More »

All in one