11 thắc mắc dành cho anh em Newbie mới bắt đầu FBA và Dropship Amazon

Tiêu đề: 11 Questions for Newbie Amazon FBA and Dropship Sellers Bạn mới bắt đầu trong thế giới FBA (Fulfillment by Amazon) và Dropship trên Amazon và có nhiều thắc mắc không biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo lắng! Chúng tôi đã tổng hợp 11 câu hỏi quan trọng mà những người mới tham […]

Điều gì ảnh hưởng đến tài khoản bạn ? Order Defect Rate

Title: What Affects Your Account? Order Defect Rate (English Version) Understanding the factors that impact your seller account is crucial for success on e-commerce platforms like Amazon. One of the key metrics you need to keep an eye on is the Order Defect Rate (ODR). In this article, we’ll explore what ODR is, why it’s […]

All in one