Sự Cố Bảo Mật: Hack Tài Khoản Twitter của Olympics và FC Barcelona – Cách Phòng Ngừa và Học Hỏi

Sự Cố Bảo Mật: Hack Tài Khoản Twitter của Olympics và FC Barcelona – Cách Phòng Ngừa và Học Hỏi Tóm tắt Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, tài khoản Twitter chính thức của Olympics và FC Barcelona đã bị hack bởi nhóm tin tặc OurMine. Nhóm hacker đã đăng tải một loạt tweet […]

All in one