Amazon là một trong những trang web lớn nhất trên thế giới, vì vậy họ sử dụng nhiều phương pháp để phát hiện các phần mềm tự động. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà Amazon có thể sử dụng để phát hiện phần mềm tự động:

User-Agent: Amazon có thể kiểm tra user-agent của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt có được điều khiển bởi phần mềm tự động hay không. Nếu user-agent của trình duyệt của bạn không bình thường hoặc không được hỗ trợ bởi Amazon, trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Điểm góc nhìn của trình duyệt: Amazon có thể theo dõi điểm góc nhìn của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt có được điều khiển bởi phần mềm tự động hay không. Nếu điểm góc nhìn của trình duyệt của bạn không tương ứng với hành vi của một người dùng thực sự, trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Hành vi không tự nhiên: Amazon có thể phát hiện hành vi không tự nhiên, chẳng hạn như di chuyển chuột hoặc bấm phím quá nhanh hoặc không giống với một người sử dụng thực sự.

Thời gian phản hồi của máy chủ: Amazon có thể theo dõi thời gian phản hồi của máy chủ để xác định liệu bạn đang sử dụng phần mềm tự động hay không. Nếu thời gian phản hồi của máy chủ quá nhanh hoặc không đồng nhất, trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Sử dụng công nghệ Captcha: Amazon có thể yêu cầu bạn giải mã Captcha để xác minh rằng bạn là một người sử dụng thực sự và không phải là một phần mềm tự động. Công nghệ Captcha của Amazon thường được thiết kế để khó cho các phần mềm tự động giải mã.

 

Tóm lại là phải code theo hành vi người dùng, để chống lại phát hiện tối đa, bên mình có giải pháp

Amazon Detect Gì? Làm Sao biết Amazon detect bạn những gì?

Leave a Reply

All in one