Các trang web có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để phát hiện xem liệu bạn đang sử dụng phần mềm tự động để thực hiện các thao tác hay không. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà các trang web có thể sử dụng để phát hiện việc sử dụng phần mềm tự động:

Kiểm tra thông tin trình duyệt: Các trang web có thể kiểm tra thông tin trình duyệt của bạn để xác định liệu bạn đang sử dụng phần mềm tự động hay không. Nếu trình duyệt của bạn không trông giống như trình duyệt mà một người dùng bình thường sử dụng, các trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Phát hiện tín hiệu JavaScript không bình thường: Các trang web có thể phát hiện xem liệu các tín hiệu JavaScript mà bạn gửi đến trang web có bình thường hay không. Nếu các tín hiệu này không tự nhiên hoặc không đúng cú pháp, các trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Phát hiện hành vi không tự nhiên: Các trang web có thể phát hiện những hành vi không tự nhiên, chẳng hạn như di chuyển chuột hoặc bấm phím quá nhanh hoặc không giống với một người sử dụng thực sự.

Kiểm tra các đặc điểm nhất định của trình duyệt: Các trang web có thể kiểm tra các đặc điểm nhất định của trình duyệt để xác định liệu bạn đang sử dụng phần mềm tự động hay không. Ví dụ như, nếu bạn không có lịch sử duyệt web hoặc các tiện ích mở rộng trình duyệt như các phần mở rộng quảng cáo hoặc bảo vệ quyền riêng tư, các trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Kiểm tra thời gian xử lý các yêu cầu: Các trang web có thể theo dõi thời gian xử lý các yêu cầu để xác định liệu bạn đang sử dụng phần mềm tự động hay không. Nếu thời gian xử lý yêu cầu của bạn quá nhanh hoặc không đồng nhất, các trang web

Các trang web nhận biết bạn đang dùng auto?

Leave a Reply

All in one