Các trang web có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để phát hiện xem liệu bạn đang sử dụng Puppeteer để tự động thực hiện các thao tác hay không. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà các trang web có thể sử dụng để phát hiện việc sử dụng Puppeteer:

Kiểm tra thông tin trình duyệt: Các trang web có thể kiểm tra thông tin trình duyệt của bạn để xác định liệu bạn đang sử dụng Puppeteer hay không. Puppeteer mặc định sử dụng phiên bản mới nhất của Chromium, vì vậy nếu trình duyệt của bạn trông giống như phiên bản mới nhất của Chromium, thì các trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng Puppeteer.

Phát hiện tín hiệu JavaScript không bình thường: Các trang web có thể phát hiện xem liệu các tín hiệu JavaScript mà bạn gửi đến trang web có bình thường hay không. Ví dụ như, nếu bạn thực hiện một số thao tác không tự nhiên hoặc không đúng cú pháp, thì các trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng Puppeteer.

Phát hiện hành vi không tự nhiên: Các trang web có thể phát hiện những hành vi không tự nhiên, chẳng hạn như di chuyển chuột hoặc bấm phím quá nhanh hoặc không giống với một người sử dụng thực sự.

Kiểm tra các đặc điểm nhất định của trình duyệt: Các trang web có thể kiểm tra các đặc điểm nhất định của trình duyệt để xác định liệu bạn đang sử dụng Puppeteer hay không. Ví dụ như, nếu bạn không có lịch sử duyệt web hoặc các tiện ích mở rộng trình duyệt như các phần mở rộng quảng cáo hoặc bảo vệ quyền riêng tư, thì các trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng Puppeteer.

Tuy nhiên, việc phát hiện xem liệu bạn đang sử dụng Puppeteer hay không là phụ thuộc vào cách mà trang web được thiết lập để phát hiện. Vì vậy, không có một phương pháp duy nhất để tránh bị phát hiện khi sử dụng Puppeteer.

 

Các trang web có biết bạn đang dùng tool?

Leave a Reply

All in one