Tương tự như Amazon và Ebay, Etsy cũng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện phần mềm tự động và bảo vệ trang web của họ. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà Etsy có thể sử dụng để phát hiện phần mềm tự động:

User-Agent: Etsy có thể kiểm tra user-agent của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt có được điều khiển bởi phần mềm tự động hay không.

Hành vi không tự nhiên: Etsy có thể phát hiện hành vi không tự nhiên, chẳng hạn như di chuyển chuột hoặc bấm phím quá nhanh hoặc không giống với một người sử dụng thực sự.

Điểm góc nhìn của trình duyệt: Etsy có thể theo dõi điểm góc nhìn của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt có được điều khiển bởi phần mềm tự động hay không.

Thời gian phản hồi của máy chủ: Etsy có thể theo dõi thời gian phản hồi của máy chủ để xác định liệu bạn đang sử dụng phần mềm tự động hay không.

Captcha: Etsy cũng sử dụng công nghệ Captcha để xác minh rằng bạn là một người sử dụng thực sự và không phải là một phần mềm tự động. Công nghệ Captcha của Etsy cũng được thiết kế để khó cho các phần mềm tự động giải mã. Ngoài ra, Etsy cũng có thể sử dụng các phương pháp nhận dạng hình ảnh và âm thanh để xác định xem người dùng có phải là người thật hay không.

Etsy Detect Gì? Cách để nhận biết Etsy detect bạn?

Leave a Reply

All in one