Etsy Detect Gì? Cách để nhận biết Etsy detect bạn?

Tương tự như Amazon và Ebay, Etsy cũng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện phần mềm tự động và bảo vệ trang web của họ. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà Etsy có thể sử dụng để phát hiện phần mềm tự động: User-Agent: Etsy có thể kiểm tra user-agent của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt có được …

Etsy Detect Gì? Cách để nhận biết Etsy detect bạn? Read More »