Ebay là một trang web thương mại điện tử lớn và phức tạp, do đó họ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện các phần mềm tự động. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà Ebay có thể sử dụng để phát hiện phần mềm tự động:

User-Agent: Ebay có thể kiểm tra user-agent của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt có được điều khiển bởi phần mềm tự động hay không. Nếu user-agent của trình duyệt của bạn không phải là một user-agent bình thường hoặc không được hỗ trợ bởi Ebay, trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Hành vi không tự nhiên: Ebay có thể phát hiện hành vi không tự nhiên, chẳng hạn như di chuyển chuột hoặc bấm phím quá nhanh hoặc không giống với một người sử dụng thực sự.

Điểm góc nhìn của trình duyệt: Ebay có thể theo dõi điểm góc nhìn của trình duyệt để xác định liệu trình duyệt có được điều khiển bởi phần mềm tự động hay không. Nếu điểm góc nhìn của trình duyệt của bạn không tương ứng với hành vi của một người dùng thực sự, trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Thời gian phản hồi của máy chủ: Ebay có thể theo dõi thời gian phản hồi của máy chủ để xác định liệu bạn đang sử dụng phần mềm tự động hay không. Nếu thời gian phản hồi của máy chủ quá nhanh hoặc không đồng nhất, trang web có thể nghi ngờ rằng bạn đang sử dụng phần mềm tự động.

Công nghệ Captcha: Ebay có thể yêu cầu bạn giải mã Captcha để xác minh rằng bạn là một người sử dụng thực sự và không phải là một phần mềm tự động. Công nghệ Captcha của Ebay thường được thiết kế để khó cho các phần mềm tự động giải mã. Ngoài ra, Ebay cũng có thể sử dụng các phương pháp nhận dạng hình ảnh và âm thanh để xác định xem người dùng có phải là người

Tóm lại là hành vi của con người. Bên mình có giải pháp AI giải quyết vấn đề này

Ebay Detect gì? Cách khắc Phục chống detect!

Leave a Reply

All in one