Captcha là một công nghệ được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tự động trên các trang web. Công nghệ Captcha sử dụng các bức ảnh hoặc âm thanh để yêu cầu người dùng giải mã hoặc xác nhận thông tin để chứng tỏ rằng họ là con người thực sự và không phải là phần mềm tự động. Textnow sử dụng Captcha để bảo vệ trang web của họ và ngăn chặn các hoạt động đăng ký tài khoản tự động.

Vì vậy, khi sử dụng Selenium để tự động đăng ký tài khoản trên Textnow, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc vượt qua công nghệ Captcha của trang web này. Điều này là do công nghệ Captcha của Textnow được thiết kế để khó cho các phần mềm tự động giải mã. Một số cách để vượt qua Captcha bao gồm sử dụng các dịch vụ giải mã Captcha bên thứ ba hoặc giải quyết Captcha bằng tay

Bên cạnh đó vẫn có cách giải quyết bí mật nhé ae

vì sao không thể vượt qua được capcha của Textnow khi dùng Selenium tự động đăng ký tài khoản?

Leave a Reply

All in one