vì sao không thể vượt qua được capcha của Textnow khi dùng Selenium tự động đăng ký tài khoản?

Captcha là một công nghệ được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tự động trên các trang web. Công nghệ Captcha sử dụng các bức ảnh hoặc âm thanh để yêu cầu người dùng giải mã hoặc xác nhận thông tin để chứng tỏ rằng họ là con người thực sự và không phải là phần mềm tự động. Textnow sử dụng Captcha để …

vì sao không thể vượt qua được capcha của Textnow khi dùng Selenium tự động đăng ký tài khoản? Read More »