Walmart Cookie Pumper – Công cụ tự động tương tác tài khoản Walmart

Walmart Cookie Pumper – Công cụ tự động tương tác tài khoản Walmart Walmart Cookie Pumper là một công cụ cho Gologin FREE của Tools Kiếm Triệu Đô giúp tự động hóa nhiều thao tác khác nhau trên trang chủ của Walmart. Công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện hơn 500 thao tác phổ biến trên trang web, đồng thời bắt chước hành vi của người dùng thực. Một số tính năng nổi bật của Walmart Cookie Robot bao gồm hoạt động như một người dùng thực bằng cách tổng hợp các khối và […]

Walmart Cookie Pumper – Công cụ tự động tương tác tài khoản Walmart Read More »