Walmart Cookie Pumper – Công cụ tự động tương tác tài khoản Walmart

Walmart Cookie Pumper là một công cụ cho Gologin FREE của Tools Kiếm Triệu Đô giúp tự động hóa nhiều thao tác khác nhau trên trang chủ của Walmart. Công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện hơn 500 thao tác phổ biến trên trang web, đồng thời bắt chước hành vi của người dùng thực.

Một số tính năng nổi bật của Walmart Cookie Robot bao gồm hoạt động như một người dùng thực bằng cách tổng hợp các khối và chạy thông minh các luồng trên trang web của Walmart. Công cụ này có thể thực hiện các thao tác đăng nhập bằng các phương pháp khác nhau để đảm bảo an toàn cho tài khoản của người dùng.

Ngoài ra, Walmart Cookie Pumper còn có khả năng tìm kiếm từ khóa trên các trang Google và Walmart, nhấp vào các sản phẩm phù hợp với từ khóa nhất định và xem ngẫu nhiên các chi tiết và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Công cụ này cũng cho phép người dùng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng, thay đổi phương thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của họ, đọc các đánh giá sản phẩm (bao gồm cả những đánh giá hữu ích nhất), duyệt qua danh mục sản phẩm và thiết lập bộ hẹn giờ cho mili giây ngẫu nhiên để thực hiện các thao tác giống như con người.

Hơn nữa, Walmart Cookie Pumper cho phép người dùng nhập từ khóa tùy chỉnh để tìm kiếm các sản phẩm cụ thể. Với những tính năng tiên tiến này, Walmart Cookie Pumper là một công cụ hữu ích cho những ai muốn tự động hóa quá trình mua sắm trên trang web của Walmart.

Nếu bạn cần công cụ này thì liên hệ admin ngay và luôn, trọn đời chỉ li cà phê

Walmart Cookie Pumper – Walmart Account Interaction Automated Tool

Walmart Cookie Pumper is a tool for Gologin FREE by Tools Make Million Dollars that automates various operations on Walmart’s homepage. This tool uses artificial intelligence to perform more than 500 common actions on the website, while mimicking the behavior of real users.

Some of the standout features of the Walmart Cookie Robot include acting like a real user by aggregating blocks and intelligently running streams on Walmart’s website. This tool can perform login operations using different methods to ensure the security of the user’s account.

In addition, Walmart Cookie Pumper has the ability to search for keywords on Google and Walmart pages, click on products that match certain keywords, and randomly view product details and specifications. The tool also allows users to add items to their cart, change the payment and shipping method for their order, read product reviews (including the most helpful ones), browse Go through the product catalog and set up a timer for random milliseconds to perform human-like actions.

Furthermore, Walmart Cookie Pumper allows users to enter custom keywords to search for specific products. With these advanced features, Walmart Cookie Pumper is a useful tool for those who want to automate the shopping process on Walmart’s website.

If you need this tool, contact the admin immediately and forever, just a cup of coffee for life

 

Walmart Cookie Pumper – Công cụ tự động tương tác tài khoản Walmart

Leave a Reply

All in one