Bằng chứng xã hội: thành phần bí mật cho các doanh nhân trực tuyến?

Bằng chứng xã hội: thành phần bí mật cho các doanh nhân trực tuyến? Social proof là quan niệm rằng mọi người sẽ cảm thấy an tâm hơn và tin tưởng hơn vào một sản phẩm hoặc dịch vụ nếu họ thấy rằng nhiều người khác đang sử dụng hoặc tin tưởng vào nó. Bằng chứng xã hội có thể là một thành phần bí mật cho các doanh nhân trực tuyến bởi vì nó …

Bằng chứng xã hội: thành phần bí mật cho các doanh nhân trực tuyến? Read More »