Bên thứ ba có thể lấy địa chỉ MAC của tôi không?

Bên thứ ba có thể lấy địa chỉ MAC của tôi không? Có, các bên thứ ba có khả năng lấy được địa chỉ MAC của bạn thông qua nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bằng cách chặn lưu lượng mạng, sử dụng các công cụ quét mạng hoặc truy cập các tệp nhật ký trên mạng. Tuy nhiên, địa chỉ MAC thường được sử dụng cho giao tiếp mạng thay vì nhận dạng …

Bên thứ ba có thể lấy địa chỉ MAC của tôi không? Read More »