Cách sử dụng Selenium để làm việc với Anti-Detect Browser Gologin

Cách sử dụng Selenium để làm việc với Anti-Detect Browser Gologin GoLogin cho phép sử dụng trình duyệt Orbita, có thể mô phỏng các thiết bị, nền tảng, độ phân giải màn hình, vị trí địa lý, múi giờ, tính khả dụng WebRTC, chỉ định proxy hoặc cookie và vân tay trình duyệt. Mã được viết bằng Python 3.8 và chi tiết trong mã được phân tích riêng biệt. Mã phân tích cú pháp đầy đủ được trình bày bên dưới. Tôi sẽ phân tích các điểm chính một cách riêng biệt. import time from sys import platform from […]

Cách sử dụng Selenium để làm việc với Anti-Detect Browser Gologin Read More »