Cách tăng tốc ổ cứng SSD trên Windows 11 để chạy Antidetect Browser

Cách tăng tốc ổ cứng SSD trên Windows 11 để chạy Antidetect Browser Có một số bước để tăng tốc độ của ổ cứng SSD trên Windows 11: Tắt các chế độ tiêu thụ tài nguyên không cần thiết: Vào “Cài đặt” và tìm “Tiết kiệm năng lượng” để tắt các chế độ như “Tiết kiệm năng lượng bảo mật”. Sử dụng chế độ hoạt động nhanh: Vào “Cài đặt” và tìm “Hoạt động nhanh” để bật chế độ này. Tắt bộ đệm dữ liệu: Mở “Công cụ quản lý” và chọn “Bộ nhớ” để tìm “Bộ đệm dữ […]

Cách tăng tốc ổ cứng SSD trên Windows 11 để chạy Antidetect Browser Read More »