Chính sách Anti-Counterfeiting của Amazon: Những gì bạn cần biết để tránh vi phạm

Amazon luôn tập trung vào trải nghiệm khách hàng, vì vậy chính sách Anti-Counterfeiting của họ rất nghiêm ngặt và có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đình chỉ ngay lập tức nếu vi phạm. Vậy chính sách này đòi hỏi gì? Bạn phải bán sản phẩm chính hãng, hợp pháp và chất lượng. Các sản phẩm bị cấm trên Amazon bao gồm hàng giả, bản …

Chính sách Anti-Counterfeiting của Amazon: Những gì bạn cần biết để tránh vi phạm Read More »