Chính sách bảo mật nội dung: nói ‘tạm biệt’ với tiện ích mở rộng quyền riêng tư của bạn

Chính sách bảo mật nội dung: nói ‘tạm biệt’ với tiện ích mở rộng quyền riêng tư của bạn Chính sách bảo mật nội dung là một tài liệu chỉ ra cách mà một công ty hoặc trang web xử lý thông tin cá nhân của người dùng. Nếu nói “tạm biệt” với tiện ích mở rộng quyền riêng tư của bạn, điều này có nghĩa là người dùng từ chối cho phép công ty hoặc trang web sử dụng thông tin cá nhân của họ cho mục đích mở rộng hoặc quảng cáo. Có một số công nghệ […]

Chính sách bảo mật nội dung: nói ‘tạm biệt’ với tiện ích mở rộng quyền riêng tư của bạn Read More »