Dịch vụ Fullfillment: Giải pháp thông minh để tối ưu hoá đóng gói và vận chuyển hàng hoá

Dịch vụ Fullfillment: Giải pháp thông minh để tối ưu hoá đóng gói và vận chuyển hàng hoá Dịch vụ Fullfillment là quá trình hoàn tất đóng gói hàng hoá và gửi đi cho khách hàng. Với dịch vụ này, bạn có thể thuê một kho hàng của bên thứ ba để chuẩn bị và gửi các đơn đặt hàng cho bạn, giúp cho việc vận chuyển và lưu …

Dịch vụ Fullfillment: Giải pháp thông minh để tối ưu hoá đóng gói và vận chuyển hàng hoá Read More »