Làm sao để đăng ký telegram mà không cần số điện thoại?

Làm sao để đăng ký telegram mà không cần số điện thoại? Bạn có thể tạo tài khoản Telegram mà không cần sử dụng số điện thoại của mình bằng cách sử dụng số điện thoại tạm thời hoặc dịch vụ số điện thoại ảo. Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ như vậy bằng cách tìm kiếm trực tuyến. Sau khi có số điện thoại tạm thời, bạn có thể sử dụng số …

Làm sao để đăng ký telegram mà không cần số điện thoại? Read More »