So sánh virtual machine so với anti-detect browser khác gì nhau

So sánh Virtual Machine so với Anti-Detect Browser Virtual Machine (VM) và Anti-Detect Browser (ADB) là hai công cụ khác nhau với mục đích và tính năng khác nhau. VM là một môi trường giả lập hoàn toàn riêng biệt trên máy tính, cho phép bạn chạy một hệ điều hành và các phần mềm trên máy tính mà không làm ảnh hưởng đến hệ điều hành gốc. Điều này có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư và an toàn khi truy cập các trang web hoặc chạy các phần mềm có nguy cơ cao. ADB, trong khi […]

So sánh virtual machine so với anti-detect browser khác gì nhau Read More »