Bạn đã biết bao nhiêu loại chi phí mà người bán cần thanh toán khi bán hàng trên Amazon?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng giải đáp một số thắc mắc liên quan đến thanh toán trên Amazon. Loại chi phí người bán cần thanh toán trên Amazon Khi bán hàng trên Amazon, người bán sẽ phải thanh toán một số loại chi phí sau: Chi phí tài khoản người bán hàng Chi phí giới thiệu Chi phí FBA (Fulfillment by Amazon) Phí hoàn thiện đơn …

Bạn đã biết bao nhiêu loại chi phí mà người bán cần thanh toán khi bán hàng trên Amazon? Read More »