Tầm quan trọng của lõi trình duyệt là gì?

Tầm quan trọng của lõi trình duyệt là gì? Lõi trình duyệt (browser engine) là một phần của một trình duyệt web, chịu trách nhiệm xử lý các tập lệnh và định dạng nội dung web, và cho phép người dùng xem và tương tác với các trang web. Lõi trình duyệt là quan trọng vì nó cung cấp cơ sở để các trang web hoạt động một cách hiệu quả và tốt nhất trên …

Tầm quan trọng của lõi trình duyệt là gì? Read More »