Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

An Toàn Máy Tính: Bảo Vệ Chống USB Killer trong Một Nháy Mắt

Bảo vệ chống USB Killer trong một nháy mắt

Tiếng Việt

USB Killer là một thiết bị nhỏ gọn có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho máy tính bằng cách cung cấp dòng điện cao đột ngột cho cổng USB. Thiết bị này có thể được sử dụng để phá hoại dữ liệu hoặc thậm chí phá hủy hoàn toàn máy tính.

Dưới đây là một số cách để bảo vệ máy tính của bạn khỏi USB Killer:

Sử dụng phần mềm bảo mật để chặn các thiết bị USB không xác định.

Sử dụng cổng USB có thể ngắt kết nối.

Sử dụng thiết bị bảo vệ USB.

Phần mềm bảo mật

Phần mềm bảo mật có thể giúp bạn chặn các thiết bị USB không xác định. Một số phần mềm bảo mật thậm chí còn có tính năng phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công USB Killer cụ thể.

Cổng USB có thể ngắt kết nối

Cổng USB có thể ngắt kết nối cho phép bạn ngắt kết nối thiết bị USB một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều này có thể giúp bạn ngăn chặn USB Killer nếu bạn vô tình cắm thiết bị vào máy tính của mình.

Thiết bị bảo vệ USB

Thiết bị bảo vệ USB được thiết kế để bảo vệ máy tính của bạn khỏi các thiết bị USB có hại. Thiết bị này thường sử dụng mạch để giảm dòng điện cung cấp cho cổng USB.

English

USB Killer is a small device that can cause serious damage to a computer by providing a sudden surge of high voltage to the USB port. The device can be used to sabotage data or even completely destroy a computer.

Here are some ways to protect your computer from USB Killer:

Use security software to block unknown USB devices.

Use USB ports that can be disconnected.

Use a USB protection device.

Security software

Security software can help you block unknown USB devices. Some security software even have features that detect and prevent specific USB Killer attacks.

USB ports that can be disconnected

USB ports that can be disconnected allow you to quickly and easily disconnect a USB device. This can help you prevent USB Killer if you accidentally plug a device into your computer.

USB protection devices

USB protection devices are designed to protect your computer from harmful USB devices. These devices typically use circuitry to reduce the voltage supplied to the USB port.

Additional tips

In addition to the above measures, you can also take the following steps to improve your computer’s security against USB Killer:

Keep your computer’s operating system and software up to date.

Use a firewall to protect your computer from unauthorized access.

Be careful about what you plug into your computer.

By following these tips, you can help protect your computer from USB Killer.

Leave a Comment

All in one