Bảo mật email và tài khoản: Cách kiểm tra password lộ tài khoản

Tiếng Việt

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc sử dụng email và tài khoản trực tuyến là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, việc sử dụng các mật khẩu yếu hoặc bị lộ có thể khiến tài khoản của bạn bị tấn công, dẫn đến mất thông tin cá nhân, tài chính hoặc thậm chí là danh tính.

Vậy làm thế nào để biết liệu mật khẩu của bạn có bị lộ hay không? Dưới đây là một số cách kiểm tra:

Sử dụng trình quản lý mật khẩu

Hầu hết các trình quản lý mật khẩu hiện nay đều có tính năng kiểm tra mật khẩu bị lộ. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu của mình vào trình quản lý, sau đó nó sẽ kiểm tra xem mật khẩu đó có xuất hiện trong bất kỳ vụ rò rỉ dữ liệu nào hay không.

Sử dụng công cụ kiểm tra mật khẩu trực tuyến

Có rất nhiều công cụ kiểm tra mật khẩu trực tuyến miễn phí mà bạn có thể sử dụng. Các công cụ này sẽ quét dữ liệu bị rò rỉ để tìm kiếm mật khẩu của bạn.

Kiểm tra các trang web báo cáo dữ liệu rò rỉ

Có một số trang web chuyên tổng hợp các vụ rò rỉ dữ liệu. Bạn có thể truy cập các trang web này để kiểm tra xem liệu email hoặc tên người dùng của bạn có bị liên quan đến bất kỳ vụ rò rỉ nào hay không.

Dưới đây là một số bước cụ thể để kiểm tra mật khẩu bị lộ bằng trình quản lý mật khẩu:

Mở trình quản lý mật khẩu của bạn.

Nhấp vào tab “Mật khẩu” hoặc “Mật khẩu đã lưu”.

Tìm mật khẩu mà bạn muốn kiểm tra.

Nhấp vào nút “Kiểm tra”.

Nếu mật khẩu của bạn bị lộ, trình quản lý sẽ hiển thị một cảnh báo màu đỏ. Bạn nên thay đổi mật khẩu đó càng sớm càng tốt.

English

In today’s digital age, using email and online accounts is essential. However, using weak or leaked passwords can put your accounts at risk of being hacked, leading to the loss of personal, financial, or even identity information.

So how do you know if your password has been leaked? Here are a few ways to check:

Use a password manager

Most password managers now have a password leak checker feature. Simply enter your password into the password manager, and it will check to see if your password has appeared in any data breaches.

Use an online password checker tool

There are many free online password checker tools that you can use. These tools will scan leaked data for your password.

Check data breach reporting websites

There are a number of websites that specialize in compiling data breaches. You can visit these websites to check if your email or username has been involved in any breaches.

Here are the specific steps on how to check for leaked passwords using a password manager:

Open your password manager.

Click on the “Passwords” or “Saved passwords” tab.

Find the password you want to check.

Click the “Check” button.

If your password has been leaked, the password manager will display a red warning. You should change that password as soon as possible.

Bảo Mật Email và Tài Khoản: Cách Kiểm Tra Password Lộ Tài Khoản

Leave a Reply

All in one