5 lý do hàng đầu khiến tài khoản người bán thương mại điện tử của bạn bị treo

5 lý do hàng đầu khiến tài khoản người bán thương mại điện tử của bạn bị treo Vi phạm chính sách quảng cáo: Nếu tài khoản của bạn vi phạm chính sách quảng cáo của mạng lưới hoặc nhà cung cấp dịch vụ, tài khoản của bạn có thể bị treo hoặc xóa bỏ. Sử dụng nội dung sai sự thật: Nếu nội dung quảng cáo của bạn không chính xác hoặc vi phạm …

5 lý do hàng đầu khiến tài khoản người bán thương mại điện tử của bạn bị treo Read More »